Aktualności - Gospodarka Odpadami

01.12.2014

Opłaty za śmieci w nowym roku bez zmian

Informujemy, że indywidualne numery kont, na które Państwo dokonują wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie w nowym roku. Również bez zmian pozostaje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami i termin jej uiszczania: do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informujemy […]

20.11.2014

Mobilne punkty – do końca listopada

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane na terenie gminy Zielonki będą czynne do końca listopada tj. soboty – 22 i 29 w godz. od 12.00-17.00. Jednocześnie informujemy o zakazie pozostawiania przed mobilnymi punktami odpadów w okresie.

10.11.2014

Odbiór odpadów w miejscowości: Grębynice, Przybysławice, Korzkiew

W dniu 15.11. (sobota) będą odbierane odpady komunalne i segregacja z miejscowości Grębynice, Przybysławice, Korzkiew – zastępczo za dzień 11.11. ustawowo wolny od pracy.

01.10.2014

Edukacja ekologiczna a funkcjonalność systemu gospodarki odpadami

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu, który ma na celu ukazanie wpływu edukacji ekologicznej na funkcjonalność systemu gospodarki odpadami na przykładzie gminy Zielonki. Autorami artykułu zawierającego m.in. analizę badania ankietowego są doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Jacek Pietrzyk oraz Anna Wiśniowska i Katarzyna […]

25.09.2014

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż w październiku, w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych sprzed Państwa domów będą odbierane również odpady wielkogabarytowe. Stare meble, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić razem z pojemnikami z odpadami komunalnymi przed posesje do godz. 6:30 w miejscu z możliwością […]

08.09.2014

Szanowni Mieszkańcy ul. Na Czekaj w Bibicach

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych nad poszerzeniem ulicy Na Czekaj w Bibicach i zamknięciem jej dla ruchu od 8 września 2014 roku prosimy mieszkańców o umieszczanie pojemników w miejscach, do których jest możliwość dojazdu śmieciarki, czyli od strony ulicy ul. Źródlanej […]

16.07.2014

Nieterminowy odbiór odpadów segregowanych – przeprosiny od MPGO i zmiana podwykonawcy

W związku z licznymi reklamacjami na nieterminowy odbiór odpadów segregowanych przekazujemy pismo z wyjaśnieniami, jakie urząd otrzymał od firmy wykonującej usługę – Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.  

01.07.2014

Nowa lokalizacja mobilnego punktu odbioru odpadów w Węgrzcach

Szanowni Państwo, nastąpiła zmiana lokalizacji mobilnego punktu odbioru odpadów w Węgrzcach. Nowy punkt znajduje się również w rejonie boiska TS Węgrzce, przy ul. B5. Trafimy do niego jadąc od ul. B4 ulicą B5 do pierwszego zakrętu, punkt znajdziemy po prawej stronie. Jednocześnie […]

25.06.2014

Mobilne punkty odbioru odpadów czynne w każdą sobotę, g. 12-17.

Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki funkcjonują dwa mobilne punkty odbioru odpadów, w których bez dodatkowych opłat można oddawać: odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) w workach o kolorze brązowym (które można otrzymać nieodpłatnie w mobilnym punkcie lub Referacie Gospodarki Komunalnej […]

18.06.2014

Odbiór odpadów, gdy wypada dzień świąteczny

W związku z nadchodzącym świętem Bożego Ciała informujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów nastąpi on w miejscowości Bibice (nie dot. ulic Królewskiej i Wichrowe Wzgórze) w sobotę 21 czerwca (zamiast w czwartek). Odbiór odpadów, gdy wypada dzień świąteczny uwidacznia harmonogram, dostępny: […]

03.04.2014

Już od soboty 5 kwietnia czynne będą mobilne punkty zbierania odpadów

  Na terenie gminy funkcjonują dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów: w Węgrzcach ul. B5, teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków) oraz w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym). Punkty czynne będą […]

13.02.2014

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD

W marcu odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady te będą odbierane bezpłatnie, należy je wystawić bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano odpowiedniego dnia. Szczegółowy harmonogram odbioru w rozwinięciu tej wiadomości.