Aktualności - Gospodarka Odpadami

07.01.2013

Wyniki ankiety dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy Zielonki.

Szanowni Państwo, znamy już wyniki anonimowych ankiet przeprowadzonych na terenie naszej gminy. Wiemy, że większość ankietowanych zagospodarowaniem odpadów zajmuje się samodzielnie (ponad 91 proc.), najczęściej posiadają jeden pojemnik na odpady (93 proc.) o pojemności 120 litrów (67 proc. ), wywożony dwa razy […]

16.11.2012

Ankieta i informacja o nowej ustawie „śmieciowej”

Właśnie trafiła do Państwa domów anonimowa ankieta, w której chcemy zapytać o Państwa opinie dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Ankietę można wypełnić w formie papierowej lub wersji on-line. Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie, bowiem dotyczy ona każdego z […]

01.10.2012

Szanowni Państwo,

ustawa parlamentu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach diametralnie zmienia zasady gospodarki odpadami i wnoszenia odpłatności za ich odbiór; zmienia też system kontroli i sprawozdawczość wywoźników odpadów. W naszej gminie nowa ustawa burzy wypracowany i dobrze funkcjonujący od prawie 14 […]