Aktualności - Gospodarka Odpadami

15.10.2019

Deklaracja nr 2/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego

Deklaracja nr 2/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia zobowiązania „Małopolska wolna od plastiku” – pobierz

10.09.2019

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z […]

06.09.2019

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zielonki

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, jak również z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”. 

18.06.2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zielonki za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zielonki za 2018 rok – pobierz

31.05.2019

Nowe stawki za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK

Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki za odbiór  odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK. Nowa stawka ponad przyjęty limit wynosi 1 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat […]

30.05.2019

Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania […]

29.05.2019

Odbiór odpadów w gminie Zielonki – dlaczego wzrosły ceny?

  Informacje na temat odbioru odpadów w gminie Zielonki i zmian stawek za wywóz odpadów w prezentacji.

13.04.2019

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, AGD i RTV: 15 – 29 kwietnia

Od 15 do 29 kwietnia będą zbierane odpady wielkogabarytowe sprzed posesji, według harmonogramu: pobierz. Można się pozbyć niepotrzebnych starych mebli (takich jak stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, materace itp.). Zbierany będzie również zużyty sprzęt RTV i AGD (zużyte lodówki, pralki, piece kuchenne […]

09.04.2019

Informacja dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że w sytuacji kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień […]