Aktualności - Gospodarka Odpadami

09.04.2019

Odbiór odpadów – informacja o wykonawcach i kontakt

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych realizuje firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO), odpadów komunalnych segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) firma Zakład Usług Komunalnych Romuald […]

09.04.2019

Punkty PSZOK nieczynne w Wielką Sobotę

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki informuje, że 20 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę, Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą nieczynne.

02.04.2019

Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

Od 1 kwietnia obowiazują harmonogramy odbioru odpadów dostępne pod linkami: Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Zielonki od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.: pobierz Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji w Gminie Zielonki od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.: […]

01.04.2019

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od 1 maja 2019 roku

Podczas VI sesji Rady Gminy Zielonki 28 marca 2019 r. radni gminy Zielonki uchwalili nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywać będą od 1 maja 2019 r. Przypomnijmy, że aktualnie  – do końca marca 2019 r. – gmina za […]

01.04.2019

Przypominamy o nowych stawkach opłat za odbiór odpadów obowiązujących od 1 maja 2019 roku

Od 1 maja obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Zawiadomienia w tej sprawie zostaną wysłane do Państwa domów do końca maja. Opłaty za maj 2019 r. uiszcza się do 17 czerwca 2019 roku. Informacje na temat odbioru odpadów w gminie Zielonki […]

28.03.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – firmy podniosły ceny o 100 proc.

20 grudnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze jak również z 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów […]

01.03.2019

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Zielonki czynne od 2 marca do 30 listopada 2019 roku

Po sezonie zimowym w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 zaczynają działalność punkty PSZOK.  Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. […]

09.01.2019

Zbiórka suchych choinek – 24.01 i 31.01

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż 24 stycznia zostanie zorganizowana zbiórka suchych choinek w poszczególnych sołectwach (lista w rozwinięciu wiadomości). Wyznaczono także drugi termin zbiórki suchych choinek 31 stycznia 2019 r. (czwartek). W tym dniu zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w […]

28.12.2018

Składowanie odpadów – co za to grozi?

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często odbywa się to za zgodą właściciela obiektu, który godzi się za odpłatnością przechować u siebie odpady przez krótki okres czasu. W praktyce umowę podpisuje powołana doraźnie […]

09.11.2018

Odbiór odpadów -12 listopada

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w związku ze świętem przypadającym na dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) odbiór odpadów w miejscowości Węgrzce część II ( ul. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, […]

15.10.2018

Informacja

Urząd Gminy Zielonki informuje, że 16 listopada 2018 r. i 21 grudnia 2018 r. odbędą się kolejne odbiory odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w dniach ich odbioru muszą być wystawione najpóźniej do godz. 6:30 rano. Jednocześnie przypominamy, […]

11.10.2018

Program „Czyste powietrze” – 15.10. spotkanie w Zielonkach

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Resort Środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych o tematyce ekologicznej, przybliżających definicje: zanieczyszcznie powietrza, wysoka i […]