Aktualności - Gospodarka Odpadami

27.04.2017

Wiosenna zbiórka zużytych opon w gminie Zielonki, 22-23 maja 2017

Wiosenna bezpłatna zbiórka zużytych opon przeprowadzona będzie w dniach 22-23 maja 2017 r. Zużyte opony należy składać do godz. 8.00 rano w wyznaczonych miejscach w sołectwach, podanych w rozwinięciu wiadomości. Zbiórka dotyczy tylko i wyłącznie opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych. […]

22.03.2017

Pamiętajmy – masy ziemne to również odpady

Niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas […]

13.02.2017

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych – wiosna 2017

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane sprzed posesji w ten sam dzień co odpady komunalne od 15 marca do 28 marca. Terminy przypominamy w harmonogramie: pobierz. Odpady powinny być wystawione do godz. 6.30 w miejscu, gdzie może wjechac samochód specjalistyczny. Dzięki zbiórce można pozbyć […]

24.01.2017

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Opublikowano: 02 styczeń 2017 |1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z […]

02.01.2017

Opłaty za odbiór odpadów bez zmian

Informujemy, że stawka opłaty za odbiór odpadów w gminie Zielonki w roku 2017 nie ulega zmianie. Stawka wynosi 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są segregowane i 19 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy segregacja odpadów nie jest […]

22.12.2016

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i segregowanych od stycznia do czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce harmonogram są dostępne wykazy terminów odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gminy Zielonki na czas od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

12.12.2016

Zbiórka odzieży używanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że od 1 grudnia 2016 r. punkt zbiórki odzieży używanej będzie czynny w każdy czwartek w godz. od 10.00 do 11.00 w budynku Forum Aktywności Lokalnej ul. Krakowskie Przedmieście 112, Zielonki.

15.09.2016

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – jesień 2016

Odpady wielkogabarytowe sprzed posesji zbierane będą od 17 października według harmonogramu dostępnego tutaj: do pobrania ( w ten sam dzień co odpady komunalne). W ramach akcji można się pozbyć niepotrzebnych: szaf, foteli, krzeseł, stołów, dywanów, drzwi oraz okien (bez szyb), wanien, piecyków […]

11.07.2016

Odbiór odpadów w gminie Zielonki w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży

Szanowni Państwo, od 25 lipca do 1 sierpnia czyli podczas trwania Światowych Dni Młodzieży nie przewiduje się zmian w harmonogramie odbierania odpadów na  terenie gminy Zielonki. Jednak firma MPGO zwraca się z prośbą o wystawianie odpadów w dzień poprzedzający termin odbioru, ponieważ […]

23.06.2016

Odbiór odadów komunalnych w gminie Zielonki podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w gminie Zielonki bez zmian

Informujemy, że w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Zielonki nie ulega zmianie.

06.04.2016

Stop pożarom traw

Na przełomie zimy i wiosny wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Wypalanie jest ogromnie szkodliwe ekologicznie, gaszenie angażuje znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Straż pożarna apeluje i przypomina: wypalanie traw jest zabronione i grozi za nie kara aresztu […]