Akty prawne

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVII/26/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/26/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki w […]

14.09.2015

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst ujednolicony

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst ujednolicony

08.01.2013

Uchwały Rady Gminy Zielonki

UCHWAŁA NR XXIII/81/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pobierz plik (*.pdf) UCHWAŁA NR XXIII/76/2012 RADY GMINY ZIELONKI z […]