Akty prawne

17.01.2018

UCHWAŁA NR XXXIV/121/2017 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXIV/121/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest […]

17.01.2018

UCHWAŁA NR XXXIII/98/2017 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXIII/98/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – pobierz plik

11.10.2017

Uchwała nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki

UCHWAŁA NR XXXI/83/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki – pobierz plik

27.09.2017

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pobierz plik

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pobierz plik

24.08.2016

Uchwały Rady Gminy Zielonki

UCHWAŁA NR XVIII/34/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki – pobierz plik Wyrok Nr II SA/Kr 1347/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w […]

17.02.2016

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych: pobierz plik (*.pdf)   Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie […]

17.12.2015

Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – […]

14.09.2015

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst ujednolicony

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst ujednolicony

24.06.2015

Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami:

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: pobierz plik (*.pdf)   UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia […]

08.01.2013

Uchwały Rady Gminy Zielonki

UCHWAŁA NR XXIII/81/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pobierz plik (*.pdf) UCHWAŁA NR XXIII/76/2012 RADY GMINY ZIELONKI z […]