Ankieta i informacja o nowej ustawie „śmieciowej”

Właśnie trafiła do Państwa domów anonimowa ankieta, w której chcemy zapytać o Państwa opinie dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Ankietę można wypełnić w formie papierowej lub wersji on-line. Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie, bowiem dotyczy ona każdego z nas – mieszkańców i przedsiębiorców. Przypominamy, że już wkrótce system odbioru odpadów się zmieni – nowa ustawa parlamentu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę do podjęcia do końca 2012 roku uchwał, na podstawie których nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

Elektroniczną wersję ankiety można wypełnić wchodząc do niej przez baner zamieszczony obok po prawej stronie. Do wypełnienia ankiety on-line niezbędny jest kod, który znajdziecie Państwo na ostatniej stronie swojej papierowej ankiety (dolny lewy róg). Zabezpieczenie zastosowano po to, by ankietę wypełnili tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.