Apel Wójta Gminy Zielonki dotyczący likwidacji kotła bezklasowego

Szanowni Państwo!

Wiemy, że w niektórych gospodarstwach jest kominek lub kocioł starego typu spalający węgiel lub drewno (dalej: kocioł bezklasowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego przypominam Państwu o kilku ważnych przepisach.

OBOWIĄZEK LIKWIDACJI KOTŁA BEZKLASOWGO

  • Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa[1] zakazująca użytkowania kotłów bezklasowych, czyli takich, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 303-5:2012.
  • Za użytkowanie kotła bezklasowego od 1 stycznia 2023 roku każdorazowo będzie groził mandat w wysokości  do 500 zł lub kara administracyjna w wysokości do 5 tys. zł.
  • Od stycznia 2023 r., kontrolą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z bezklasowych kotłów.
  • W 2022 r. można jeszcze skorzystać z dotacji do wymiany kotła bezklasowego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu gminy.

Grzegorz Pikul,  12 285 08 50 wew. 315, grzegorz.pikul@zielonki.pl

Adrian Baran, 12 285 08 50 wew. 310, adrian.baran@zielonki.pl

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

  • Przypominam, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania budynku. Szczegółowe informacje są dostępne:
  • Za brak spełnienia obowiązku od 1 lipca 2022 r. grodzi kara grzywny do 500 zł.

Liczę na to, że wspólny wysiłek mieszkańców i władz samorządowych pozwoli na likwidację bezklasowych kotłów i poprawę jakości powietrza w naszej gminie.

[1] Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Wójt Gminy Zielonki

mgr Bogusław Król