UCHWAŁA NR XXXVII/23/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/23/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz