Co mam zrobić z odpadami biodegradowalnymi?

Istnieją dwa sposoby na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych:

1.Zbieranie w pojemniku

Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zapewniony odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemnika przeznaczonego na te odpady bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.

Pojemnik przeznaczony na odpady biodegradowalne jest w kolorze brązowym z otworami wentylacyjnymi i kratką odciekową. Mieszkaniec może zakupić kilka pojemników np. o pojemności 240 l, tak aby wystarczyły na zapotrzebowanie i w ramach comiesięcznej opłaty pojemniki będą opróżniane.

Odpady zielone ( trawa, liście gałęzie) oraz odpady kuchenne (obierki, resztki warzyw, owoców, skorupki jajek) należy wrzucać do pojemnika luzem ( nie w workach).

2. Kompostowanie

Można odpady biodegradowalne kompostować w przydomowych kompostownikach. Dzięki kompostowaniu zatrzymujesz bioodpady na swojej posesji i dzięki temu, że nie trafiają one do systemu odbioru odpadów możesz uzyskać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie.

UWAGA:  KOMPOSTUJESZ, NIE WYSTAWIASZ POJEMNIKA

PSZOK

Odpady biodegradowalne można nadal wywozić na PSZOK, ale za odpowiednią opłatą 2 zł/1 kg. Odpady należy przywieźć w worku i opróżnić z worka do kontenera.

CO KWALIFIKUJE SIĘ JAKO ODPADY BIODEGRADOWALNE:

  • ścięta trawa, liście, kwiaty
  • gałęzie drzew i krzewów
  • odpadki z kuchni typu obierki z warzyw, owoców
  • skorupki jajek, fusy z kawy, herbaty
  • trociny i korę drzew