DARMOWA KOMUNIKACJA

 W dniu 14.12.2021 w związku z prognozowanym przekroczeniem średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, będzie bezpłatna komunikacja w Krakowie i gminach ościennych, po których kursują autobusy aglomeracyjne.