DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE – REALIZACJA POMP CIEPŁA NA TERENIE GMINY ZIELONKI

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy realizacje dostawy i montażu instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej , centralnego ogrzewania na terytorium Gminy Zielonki .

Prace wykonawcze przewidziane są na okres miesiąca X, XI  z możliwością przesunięcia terminu, z przyczyn losowych.

Sukcesywnie będą rozsyłane do Państwa wezwania do uregulowania kwoty wkładu własnego.

https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2020/09/POMPA-CIEPŁA-CWU-dane-techniczne_AQUAPURA_ix_2019_1-sig.pdf

https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2020/09/POMPA-CIEPŁA-CO-dane-techniczne_KITA_2019_1-sig.pdf