Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Zielonki – dane na 31.10.2019 r.

WymianaPazdziernika 1353 piece wymieniono na terenie gminy Zielonki do końca października 2019 r., w tym 335 pieców z dofinansowaniem w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”. Na wymianę kolejnych 94 są już podpisane umowy, zgodnie z którymi  piece muszą zostać wymienione najpóźniej czerwca 2020 roku. Dla porównania – w wyniku przeprowadzonej w 2018 r. inwentaryzacji na terenie gminy Zielonki stwierdzono 1110 pieców węglowych zasypowych niespełniających norm niskoemisyjnych oraz 315 pieców kaflowych, trzonów kuchennych i pieców typu koza w 4106 sprawdzonych budynkach.  
Dofinansowanie w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej), dla właściciela domu chcącego wymienić nieekologiczny piec wynosi maksymalnie 14 tys. zł. Informacje o dofinansowaniu na wymianę pieca można uzyskać TUTAJ oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 2850 850 w. 317.
Już czwarty sezon grzewczy gmina Zielonki prowadzi kontrole palenisk pieców w domach prywatnych. W sezonie zimowym 2018/2019 przeprowadzono ich 214, pobrano 19 próbek popiołów do analizy, nałożono 5 mandatów w wysokości 500 zł, w pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono. We wrześniu i październiku 2019 roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zielonkach rozpoczęli kontrole, skontrolowali kotłownie w 27 budynkach na terenie gminy, w 3 przypadkach wystąpiło podejrzenie spalania niedozwolonych materiałów, pobrano więc próbki do ekspertyzy. We wszystkich kontrolowanych domach urzędnicy przypominają o założeniach uchwały antysmogowej, terminach obowiązkowej wymiany pieców, pouczają i zachęcają do wymiany pieca z dofinansowaniem.