Ekodoradca Team

Gmina Zielonki przystąpiła od 24.04.2020 do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 do 31.03.2023 r.

Projekt „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej i jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podstawowym zadaniem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia, uznając w Uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r., poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się ponadto, do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu Gmina Zielonki zobowiązała się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] – 300
    • termomodernizacja [liczba obiektów] – 43
    • OZE [liczba instalacji] – 250

 

Nasza gmina w ramach projektu zatrudnia 2 ekodoradców:

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca

Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, (budynek III wejscie od strony parkingu)

mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl

tel. 12 285 08 50 w.315

Adrian Baran – Ekodoradca

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, (budynek III wejscie od strony parkingu)

mail: adrian.baran@zielonki.pl

tel. 12 285 08 50 w. 310

Ekodoradcy z ECO TEAM są do dyspozycji mieszkańców w godzinach:

– poniedziałek od 9.30 – 16.30

– wtorek/środa/piątek od 8.30 do 15.00

– ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy proszę o wcześniejsze umówienie spotkania/przybycia pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 315 lub 310

 

Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,
  • instalację odnawialnych źródeł energii,
  • termomodernizację budynku lub jego części,

 

Doradztwo w zakresie:
• Programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującego działania związane z wymianą nieefektywnych źródeł ogrzewania, termomodernizacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznej;

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: przejdź>>>

  • Programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zakładającego wymianę palenisk opalanych paliwem stałym na gazowe (max kwota dotacji 5 000 zł na zakup pieca i 2 000 zł na instalację);
  • Programu „Mój Prąd” wspierającego produkcję „zielonej” energii z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 50% poniesionych kosztów;

Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione.

 

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.