formularz zgłoszenia awarii OZE

Wytyczne zgłoszeń awarii dla Beneficjentów biorących udział w „Partnerskim Programie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: 1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII

https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2021/06/1-FOTOWOLTAIKA-ZGŁOSZENIE-AWARII.pdf

 

INSTALACJE POMP CIEPŁA:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

w formie mailowej podając poniższe informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres,
  • Numer telefonu
  • Opcjonalnie adres email
  • Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
  • Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
  • Numer seryjny urządzenia
  • Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)

 

 

INSTALACJE SOLARNE:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@flexipowergroup.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: 4 SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2021/06/4-SOLARY-ZGŁOSZENIE-AWARII.pdf

 

Wszystkie zgłoszenia mailowe proszę kierować do wiadomości Koordynatora Projektu dla Gminy Zielonki. P. Eweliny Kucharskiej ewelina.kucharska@zielonki.pl oraz DOEKOGROUP na adres: awaria@doekogroup.pl

Jeżeli brak jest możliwości aby dołączyć zeskanowany dokument formularza proszę w zamian w treści maila zawrzeć wszystkie informacje, które znajdują się w formularzu.