Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z ekodoradcą Urzędu Gminy w Zielonkach w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku.

Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie i przyniesienie na spotkanie z ekodoradcą wypełnionego kwestionariusza danych, które będą niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie. Przygotowanie informacji wskazanych w kwestionariuszu znacznie ułatwi obsługę i wypełnienie wniosku.

Formularz kwestionariusza dostępny jest w załączniku.

Przypominamy, że wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Zielonkach zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://portal.wfos.krakow.pl/

Infolinia Programu Czyste Powietrze pod numerem tel: 12 422 94 90 wew .2

Narzędzia wsparcia do złożenia wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Infolinia Programu Czyste Powietrze pod numerem tel: 12 422 94 90 wew .2

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się na parkingu przy Urzędzie Gminy w segmencie sklepików przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A/3

Ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, poniżej numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej.

doradztwo w ramach programu Czyste Powietrze prowadzą ekodoradcy z projektu EKO Team:

Adrian Baran – Ekodoradca, mail: adrian.baran@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w. 310.

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca, mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w.315

 

kwestionariusz-informacji-do-przygotowania-wniosku-do-programu-czyste-powietrze-2022-odt

kwestionariusz-informacji-do-przygotowania-wniosku-do-programu-czyste-powietrze-2022-pdf