PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWANE PSZOK

PSZOK jest prowadzony są przez Gminę Zielonki.
Informacje: Referat Niskiej Emisji i Odpadów adres: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, budynek III, telefon: 12 285-08-50 wew. 313, 312, 311.

Punkty PSZOK są zlokalizowane w:
– Węgrzce, ul. B5 (przy boisku sportowym),
– Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).
Punkty PSZOK czynne są od marca do listopada, w każdą sobotę w godz. 10:00 – 18:00.
Na punktach PSZOK bez dodatkowej opłaty przyjmowane są następujące odpady:
    • tworzywa sztuczne i metale,
    • papier,
    • szkło,
    • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
    • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    • zużyte opony, limit 4 opony/rok z jednej nieruchomości
   • budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne z drobnego remontu wykonanego własnoręcznie – limit 200 kg/rok z jednej nieruchomości, odpady należy dostarczyć w workach w celu możliwości prawidłowego zaważenia dostarczonych odpadów
Informujemy, że:
    1) przeterminowane leki można oddać w następujących punktach na terenie gminy Zielonki:
    – Apteka w Boleniu, ul. Jana Matejki 1A,
    – Gabinet Lekarza Rodzinnego w Węgrzcach, ul. A10 nr 56,
    – Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce, ul. Krakowska 20,
    – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 110.
    2) baterie i akumulatory można oddać również w budynkach użyteczności publicznej (między innymi w Urzędzie Gminy) na terenie gminy Zielonki.

Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie gminy Zielonki.

ODPADY PRZYJMOWANE ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

odpady zielone ulegające biodegradacji – cena 2,00 zł za każdy kg dostarczonych odpadów, odpady należy dostarczyć w workach i samodzielnie opróżnić do kontenera, gałęzie dostarczyć zawiązane w wiązce

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z z drobnego remontu wykonanego własnoręcznie powyżej ustalonego limitu – cena 2,00 zł za każdy kg, odpady należy dostarczyć w workach w celu możliwości prawidłowego zaważenia dostarczonych odpadów,

zużyte opony ( za wyjątkiem ponadgabarytowych) powyżej ustalonego limitu – cena 2 zł za każdy kg.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Wniosek o wydanie karty do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH- pobierz plik