Odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu marcu