Wójt Gminy Zielonki informuje mieszkańców Gminy, że każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.
    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników dostępny na www.eko.zielonki.pl → pobierz 

KONTROLE W PRZEPISACH
W trakcie kontroli prowadzonych przez organy kontrolujące, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi.
Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ponad to każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Czytaj więcej: Informacja

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na podstawie art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek. Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
434892