solarGmina Zielonki w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Michałowice, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Zebrano 151 deklaracji od zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy Zielonki. Od 24.02.2017 r. mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Zielonki deklaracje i są zainteresowani przeprowadzeniem inspekcji terenowych pozwalających określić możliwości montażu źródeł OZE wraz z doborem optymalnej mocy i wielkości źródła OZE mogą podpisywać umowy w Urzędzie Gminy w Zielonkach.

 


Umowy na realizację inspekcji terenowej można podpisywać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, wzór umowy tutaj.


Do umowy należy dołączyć następujące dokumenty:


1. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością (wyciąg z księgi wieczystej) lub aktualny wyrys z rejestru gruntów;


2. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku;


3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie analizy możliwości budowy źródła OZE.


Wpłat można dokonywać na nr konta DOEKO Group: 20 1020 2906 0000 1102 0380 6254. Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko zamawiającego; nazwę gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość; rodzaj instalacji OZE, które mają być przedmiotem analizy, adres pod którym położona jest nieruchomość.


Inspekcje terenowe będą wykonywane przez Spółkę DOEKO GROUP Sp. z o.o. która przeprowadziła kampanię informacyjną z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i z którą współpracują gminy przy przygotowaniu wniosku. Wysokość wpłaty: instalacja solarna – 246,50 zł; instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł; pompa ciepła – 307,40 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 2850 850 wew. 316.


Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

deklaracja

szambo

mobilne punkty

edukacja ekologiczna

baner www monitoring powiatrza

badzmy razem

Statystyki

Odsłon artykułów:
284774