solarGmina Zielonki w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Michałowice, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Zebrano 151 deklaracji od zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy Zielonki. Od 24.02.2017 r. mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Zielonki deklaracje i są zainteresowani przeprowadzeniem inspekcji terenowych pozwalających określić możliwości montażu źródeł OZE wraz z doborem optymalnej mocy i wielkości źródła OZE mogą podpisywać umowy w Urzędzie Gminy w Zielonkach.

 


Umowy na realizację inspekcji terenowej można podpisywać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, wzór umowy tutaj.


Do umowy należy dołączyć następujące dokumenty:


1. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością (wyciąg z księgi wieczystej) lub aktualny wyrys z rejestru gruntów;


2. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku;


3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie analizy możliwości budowy źródła OZE.


Wpłat można dokonywać na nr konta DOEKO Group: 20 1020 2906 0000 1102 0380 6254. Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko zamawiającego; nazwę gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość; rodzaj instalacji OZE, które mają być przedmiotem analizy, adres pod którym położona jest nieruchomość.


Inspekcje terenowe będą wykonywane przez Spółkę DOEKO GROUP Sp. z o.o. która przeprowadziła kampanię informacyjną z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i z którą współpracują gminy przy przygotowaniu wniosku. Wysokość wpłaty: instalacja solarna – 246,50 zł; instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł; pompa ciepła – 307,40 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 2850 850 wew. 316.


Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

jakosc umiarkowana

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
341489