Mieszkańcy gminy Zielonki, w zależności od rodzaju zabudowy, mają różną częstotliwość odbioru odpadów – we wspólnotach mieszkaniowych odbiór odpadów zmieszanych następuje co tydzień, a u mieszkańców domów jednorodzinnych co dwa tygodnie – stąd ceny musiały zostać zróżnicowane. Zgodnie z zapisami ustawy system musi się bowiem zbilansować. Należało więc dostosować stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do kosztów obsługi systemu.

W związku z faktem, iż stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych z posesji niezamieszkałych były skalkulowane przed wzrostem cen odbioru odpadów zaistniała również konieczność podniesienia ich w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru.  Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały następujące stawki :

w przypadku realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych za odbiór odpadów zmieszanych: pojemnik 120 l – 35 zł, pojemnik 180 l – 55 zł, pojemnik 240 l – 70 zł, pojemnik 770 l – 185 zł, pojemnik 1100 l – 200 zł. 

w przypadku gdy nie jest realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych: pojemnik 120 l – 50 zł, pojemnik 180 l – 80 zł, pojemnik 240 l – 100 zł, pojemnik 770 l – 215 zł, pojemnik 1100 l – 300 zł.

Szczegóły kosztów wyglądają tak: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w okresie od 2.11.2017 r. do 31.03.2019 r. wykonawca usługi (firma MPGO) zaoferował cenę 496,80 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych. Cena ta jest wyższa od ceny, jaka obowiązywała w poprzednim okresie trwania umowy (do września 2017 r., również firma MPGO) o 65,42 zł brutto za tonę, wynosiła bowiem 431,48 zł brutto za 1 tonę. Przypomnijmy, że w okresie obowiązywania poprzedniej umowy mieszkańcy, gdy segregowali odpady, za odbiór od osoby płacili 10 zł, a 19 zł gdy odpady nie były segregowane.

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
445665