Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych od 1 lipca 2013 r.:tutaj