Na terenie gminy zostały zlokalizowane dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów: - w Węgrzcach ul. B5, teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków), - w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

Punkty czynne będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w soboty, w godzinach od 12.00 do 17.00. Zbierane tam będą, bez dodatkowych opłat: - odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) - pierwszy worek na odpady zielone zostanie nieodpłatnie dostarczony, każdy kolejny będzie można otrzymać w Mobilnym Punkcie i referacie gospodarki komunalnej UG;

- metale,

- wielkogabaryty,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- odzież i tekstylia,

- jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Oddawać można tam również, za dodatkową opłatą:

- odpady budowlane i rozbiórkowe, które należy zbierać w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazać je firmie wywozowej. Można też zamówić odbiór tychże odpadów bezpośrednio z posesji u MPGO.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

/p/p

OZE BDB

 

oze2

ulotka obwarzanek jpg

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
425469