Jednocześnie przypominamy, że do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stosuje się: 
1. w przypadku obioru sprzed posesji pojemniki umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności do 120 l;
2. worki w kolorze brązowym, w których odpady będą dostarczane przez właścicieli nieruchomości na teren Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Mieszkańcy mogą zakupić pojemniki na odpady BIO z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym w dowolnym punkcie, pojemniki muszą jednak spełniać powyższe wymagania. W sprawie zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników na bioodpady można kontaktować się też bezpośrednio z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, która przedstawiła następująca ofertę na pojemniki na odpady BIO - pojemnik 120l z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym:
- dzierżawa na podstawie zawartej umowy z właścicielem posesji - 8,00 zł netto/m-c (9,84 zł brutto/m-c);
- dostarczenie i odbiór pojemnika po zakończeniu realizacji umowy – 20,00 zł netto (24,60 brutto);
- cena zakupu -180,00 zł netto (221,40 brutto);
Osoba do kontaktu z ramienia firmy MIKI w sprawie pojemników: Krzysztof Łabędź, kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel.: 532-469-940
Jednocześnie zawracamy się z prośbą o zgłaszanie do tut. urzędu potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych sprzed posesji pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 312
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki
 

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
442088