Harmonogram odbioru ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH w Gminie Zielonki od października do grudnia 2019r