Informujemy, że wiosenna zbiórka zużytych opon odbedzie się 23 marca 2015 r. Zużyte opony powinny zostać złożone przez mieszkańców Gminy Zielonki w wyznaczonych miejscach w sołectwach (wykaz miejsc w rozwinięciu wiadomości):


1.    Bosutów – Boleń
- przy boisku sportowym koło Domu Wiejskiego
- przy os. Mostostal na poboczu drogi
- Boleń – koło transformatora (na wprost posesji P. Mnich)
2.    Batowice
- obok pompowni wody przy rzece Dłubnia
3.    Bibice
- obok placu zabaw (róg ulic Lipowa / Na Czekaj)
4.    Brzozówka
- na parkingu przy boisku sportowym
5.    Dziekanowice
- obok budynku wiejskiego
6.    Garliczka
- przy posesji Sołtysa Garliczki P. Żuchowicza, Garliczka 2 (koło starego kiosku)
7.    Garlica Murowana
- na starej pętli autobusowej Na Podskalu
8.    Garlica Duchowna
- przy tablicy ogłoszeniowej obok posesji P. Mućki
- na poboczu drogi przy skrzyżowaniu Garliczka – Wola Zachariaszowska
9.    Grębynice
- na parkingu za budynkiem wiejskim (Strażnica OSP)
10.    Januszowice
- na placu obok krzyża
11.    Korzkiew
- obok transformatora na parkingu przed szkołą
12.    Owczary
- przy pętli autobusowej
13.    Pękowice
- błonie Pękowickie
14.    Przybysławice
- na parkingu koło budynku wielofunkcyjnego
15.    Trojanowice
- obok budynku wiejskiego (Strażnica OSP)
16.    Węgrzce
- przy budynku OSP (ul. A3 nr 1)
17.    Wola Zachariaszowska
- na parkingu na przeciwko budynku OSP
18.    Zielonki
- obok dawnej przepompowni wody (pomiędzy parkiem wiejskim a budynkiem GOPS / GZEAS)
19.    os. Łokietka
- przy ul. Pękowickiej (obok parkingu)