Firmy wywożące odpady komunalne wpisane do rejestru działalności regulowanej - pobierz plik (*.pdf)

Firmy wywożące nieczystości ciekłe - posiadające zezwolenia Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf)

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zielonki w 2013 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Zielonki w 2013 roku.

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 91,8%
• Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy: 41,8%
• Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy: 100%.

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

jakosc powietrza BDB2

 

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

pszok

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
416531