Firmy wywożące odpady komunalne wpisane do rejestru działalności regulowanej - pobierz plik (*.pdf)

Firmy wywożące nieczystości ciekłe - posiadające zezwolenia Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf)

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zielonki w 2013 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Zielonki w 2013 roku.

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 91,8%
• Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy: 41,8%
• Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy: 100%.

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

pszok

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
392705