Na terenie Gminy Zielonki zostały zlokalizowane dwa punkty selektywnego zbierania odpadów:

∙ w Węgrzcach – teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków, ul. B5)  
∙ w Zielonkach – ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).
 

MOBILNE PUNKTY czynne są w okresie od marca do listopada w soboty od 10.00 do 18.00.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Aktualnie obowiązuje limit 36 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy.


W roku 2018 przyjmuje się trzy następujące okresy rozliczeniowe:
1. maj - lipiec
2. sierpień - październik
3. listopad (w związku z tym, że ostatni okres jest krótszy, w miesiącu tym limit wynosi 12 worków).
Zostały zlikwidowane zapisy ograniczające limit przywożonych jednorazowo worków na bioodpady.Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Zawartość dostarczanych worków na wszystkie frakcje będzie kontrolowana przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić przyjęcia przywiezionych worków z odpadami.Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach nie ulegają zmianie.

 Ww punkty prowadzone są przez Gminę Zielonki

Referat Gospodarki Komunalnej
telefon: 12 2850850 w. 312

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

jakosc powietrza BDB2

 

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

pszok

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
416502