Rodzaj odebranych

odpadów

komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały

przekazane odpady komunalne

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36
Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa 1
Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
Szkło Instalacja Mechaniczno-Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP „Barycz” ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
Tworzywa sztuczne Instalacja Mechaniczno-Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP „Barycz” ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
SELENYA Sp. z o.o. Klucze Osada 4, 32-310 Klucze Sortownia
Opakowania z tworzyw sztucznych SELENYA Sp. z o.o. Klucze Osada 4, 32-310 Klucze Sortownia
IB Sp. z o.o.  Zakład Utylizacji Odpadów Jana Pawła II 115, 32+400 Nowy Targ
Opakowania ze szkła Instalacja Mechaniczno-Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP „Barycz” ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
Zmieszane odpady opakowaniowe Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
Odpady wielkogabarytowe Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
MPO Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków
Zużyte opony MPO Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków
Skotniczy Transport Sławomir Skotniczy, ul. Sportowa 5, 32-087 Bibice
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki MPO Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne MPO Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków

Urządzenia zawierające freony

MPO Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 30-580 Kraków
Gruz ceglany Składowisko Mianocice Sp. z o.o., ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

deklaracja

szambo

mobilne punkty

edukacja ekologiczna

baner www monitoring powiatrza

badzmy razem

Statystyki

Odsłon artykułów:
279046