Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskie z dnia 5 lipca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz