UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf)

 

Wzór deklaracji: pobierz plik (*.pdf)

UCHWAŁA NR XXIII/81/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz plik (*.pdf)

UCHWAŁA NR XXIII/76/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki - pobierz plik (*.pdf), zmiana z dnia 3 październik 2013r.

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

jakosc powietrza BDB2

 

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

pszok

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
407132