Po sezonie zimowym w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 zaczynają działalność punkty PSZOK. 

Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie.
Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1454 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji wynosi 36 worków w ciągu trzech miesięcy.
W roku 2019 obowiązują trzy okresy rozliczeniowe:
1. marzec-maj (36 worków)
2. czerwiec - sierpień (36 worków)
3. wrzesień - listopad (36 worków).
Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Dostarczane odpady będą kontrolowane przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić ich przyjęcia.
Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach również nie ulegają zmianie:
- odpady budowlane – można oddać raz na rok do 200 kg (reszta za dodatkową opłatą),
- zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości.
Wysokość ceny za odbiór odpadów budowlanych oraz zielonych przyjmowanych ponad przyjęty limit, wynosi 0,60 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).
Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej, telefon: 12 2850850 w. 312

 

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. uchwałą nr VII/57/2019 Rada Gminy Zielonki dokonała zmiany limitów bezpłanie przyjmowanych na

PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji z 36 worków na 30 worków w ciągu  trzech miesięcy tj.:

- marzec-maj (36 worków)

- czerwiec - sierpień (30 worków)

- wrzesień - listopad (30 worków)

Zużyte opony - 1 komplet opon ( 4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości - możliwość oddania ponad limit odpłatnie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilosci do 200 kg/rok dostarczonych jednorazowo z jednej nieruchomości - limit nie ulega zmianie,.

Uchwała określa iż wysokość opłat za odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon przyjmowanych ponad limit wynosi 1,00 zł brutto za odbiór i zagospodarowania 1 kg odpadów dostarczonych do punktów PSZOK.

Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Zielonki, Referat Gospodarki Komunalnej telefon : 12 285 08 50 wew. 312, 107, 109

 

 

OZE BDB

 

oze2

ulotka obwarzanek jpg

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
425557