Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w następujących miejscach:
‾ przy prywatnych posesjach podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytych urządzeń RTV i AGD,
‾ w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Węgrzce (przy boisku sportowym) oraz w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym), które czynne są od marca do listopada, w każdą sobotę w godz. 10:00 – 18:00.

Wymagany poziom do osiągnięcia [%]

Gmina Zielonki

ZUM s.c.

MPGO Sp. z o.o.

ZUK Romuald Kwiecień

Pol-Krak-Nomad s.c.

Poziom osiągnięty

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

40

15

1

16,65

2

40

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

30

59

34,5

34,57

29

6,3

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

50

84

-

0

69

-

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

MBP Remondis Kraków

Półłanki 64, 30-740 Kraków

MBP Ujków Stary

Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław

MBP Miki Recykling

Nad Drwiną 33, 32-841 Kraków

MBP Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Bioodpady stanowiące odpady komunalne

Kompostownia Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Kompostownia Zalesiany

Zalesiany 1, 32-420 Gdów

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Składowisko odpadów Oświęcim

Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Składowisko odpadów "Za rzeką Białą"

JRCh, Czysta, 33-101 Tarnów

Składowisko Ujków Stary

Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
520003