UCHWAŁA NR XVIII/34/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/35/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/36/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/37/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których  prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/38/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik

Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych: pobierz plik (*.pdf)

 

Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf).

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: pobierz plik (*.pdf)

 

UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf)

 

Wzór deklaracji: pobierz plik (*.pdf)

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

szambo

punkty odbioru

edukacja ekologiczna

kas logo

Mapa zanieczyszczeń powietrza

zielonki zielona

Statystyki

Odsłon artykułów:
235211