O czym należy wiedzieć kupując węgiel? Przedsiębiorcy sprzedający węgiel lub drewno powinni każdorazowo udostępnić kupującym certyfikat jakościowy lub inny dokument potwierdzający odpowiednie dopuszczone do stosowania w ww. uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego parametry jakościowe zakupionego paliwa oraz dowód sprzedaży/zakupu paliwa, tj.: paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę.

Uchwała nakłada również na gminy obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców ww. zapisów. Kontrole będą realizowane przez upoważnionych pracowników gminy oraz policję. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.
Zobacz również: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
445046