W ślad za deklaracjami mieszkańców gmina Zielonki złożyła wniosek o wymianę 30 pieców węglowych na kotły spełniające wymagania ekoprojektu. Dla właściciela domu dofinansowanie z WFOŚ wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przy uwzględnieniu kosztów jednostkowych tj. 650 zł/kW mocy nowego urządzenia. (do 4 500zł), z gminy Zielonki – 20 proc. (do 1 800 zł), a właściciel poniesie 30 proc. kosztów wymiany pieca (około 2 700 zł).