Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej jako dokumentu strategicznego. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Plan swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.
W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych gminy. Baza będzie systematyzowała takie informacje jak nazwa obiektu, jego lokalizacja, sektor gospodarczy, do jakiego należy obiekt; jak również wielkość zużycia energii i/ lub emisji gazów cieplarnianych.

 

loga

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
465674