nf 30lat nazwa kolor pionRolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie Agroenergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Informacje dotyczące programu na stronie NFOŚiGW: link.

Informuję, że dnia 3.10.2019 zostały opublikowane wyjaśnienia i pytania do SIWZ.

Link: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html

W związku z dużą ilością pytań termin składania ofert został przesunięty na dzień 14-10-2019

Drugi przetarg na budowę odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.09.2019 r. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - przekazała ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po jego publikacji, zostanie zamieszczona cała dokumentacja przetargowa na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o czym również Państwa poinformujemy.

Założony termin składania i otwarcia ofert: 10.10.2019 r.

Przypominamy, iż dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w 41 gminach na terenie województwa małopolskiego, na prywatnych budynkach / gruntach Mieszkańców zostanie zamontowane blisko 4 tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Liczymy na pomyślne zakończenie przetargu, aby wybrani Wykonawcy mogli jak najszybciej rozpocząć pracę w terenie.

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
434857