ozeGmina Zielonki podpisała umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach partnerskiego projektu dla gmin Małopolski – 30 kwietnia 2020 r. z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. sp.k na montaż 52 kolektorów słonecznych i 8 maja 2020 r. z firmą Sanito sp z o.o. na montaż 193 paneli fotowoltaicznych i 19 pomp ciepła w domach mieszkańców uczestniczących w projekcie. Trwa realizacja projektu, nabór jest już zakończony. 

Czytaj więcej: Dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców – podpisane umowy z wykonawcami w gminie Zielonki w...

Szanowni mieszkańcy,

ozeW związku z rozstrzygnięciem przetargu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.”Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” informuję że rozpoczynamy wysyłkę wezwań do zapłaty, zgodnie z zawartą umową organizacyjno-finansową, wkład własny płatny jest w terminie 14 dni od otrzymania pisma dostarczonego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sukcesywnie będą rozsyłane wezwania dotyczące instalacji fotowoltaicznej,kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

unnamedSzanowni mieszkańcy,

Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w  Projekcie:
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.
Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.
Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.

Legenda:
Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:
Zielony - na budynku mieszkalnym do 300 m2
Niebieski - na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2
Żółty- poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

Wykaz urządzeń i cen - po przetargu - pobierz plik

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
519951