Informuję, że dnia 3.10.2019 zostały opublikowane wyjaśnienia i pytania do SIWZ.

Link: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html

W związku z dużą ilością pytań termin składania ofert został przesunięty na dzień 14-10-2019