Drugi przetarg na budowę odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.09.2019 r. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - przekazała ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po jego publikacji, zostanie zamieszczona cała dokumentacja przetargowa na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o czym również Państwa poinformujemy.

Założony termin składania i otwarcia ofert: 10.10.2019 r.

Przypominamy, iż dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w 41 gminach na terenie województwa małopolskiego, na prywatnych budynkach / gruntach Mieszkańców zostanie zamontowane blisko 4 tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Liczymy na pomyślne zakończenie przetargu, aby wybrani Wykonawcy mogli jak najszybciej rozpocząć pracę w terenie.

W nawiązaniu do spotkania Szefów Gmin w dniu 16-07-2019 w sprawie przetargu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” informujemy, iż zdecydowaną większością głosów zapadła decyzja o unieważnieniu I części postępowania tj. instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych. Rozpoczynamy pracę związane z ponownym wszczęciem procedury przetargowej.

Uprzejmie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 11-07-2019 zostało wysłane do wszystkich Wykonawców oraz zamieszone na BIP-ie unieważnienie II i III części postępowania przetargowego.

BIP - WEJDŹ

Jednocześnie w stosunku do I i IV części trwa ocena ofert - w dniu wczorajszym zostały wysłane wezwania do firmy Hymon (najkorzystniejszej oferty)

logo UniaUprzejmie informujemy iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację naszego wspólnego projektu. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W związku z powyższym w najbliższych dniach Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich 41 Gmin będących w projekcie podejmą wspólną decyzję co do dalszych kroków związanych z postępowaniem przetargowym.

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
444661