W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że w sytuacji kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień pod numerem telefonu (12) 41-91-100, celem uzgodnienia dostępu na teren wspólnoty, w taki sposób aby możliwe było odebranie odpadów.
Równocześnie informujemy, że w przypadku braku dostępu nie będzie możliwości odebrania odpadów w wyznaczonym terminie zgodnym z harmonogramem, a co za tym idzie nie będzie podstaw do złożenia reklamacji.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych realizuje firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO), odpadów komunalnych segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) firma Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, natomiast odpadów ulegających biodegradacji firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski.
W razie pytań prosimy o kontakt z powyższymi firmami pod numerami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
MPGO Sp. z o.o. (12) 34 00 409, (12) 34 00 421, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZUK Romuald Kwiecień (12) 41 91 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PW "MIKI" 532-469-940, (12) 267 57 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 kwietnia obowiazują harmonogramy odbioru odpadów dostępne pod linkami:

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Zielonki od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.: pobierz

Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji w Gminie Zielonki od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.: pobierz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w Gminie Zielonki od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.: pobierz

terminyPodczas VI sesji Rady Gminy Zielonki 28 marca 2019 r. radni gminy Zielonki uchwalili nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywać będą od 1 maja 2019 r. Przypomnijmy, że aktualnie  - do końca marca 2019 r. - gmina za odbiór  1 tony odpadów  płaci średnio 501 zł, a opłata od mieszkańca, gdy odpady są segregowane wynosi: z domów jednorodzinnych 13 zł za odbiór co 2 tygodnie lub 17 zł z zabudowy wielorodzinnej za odbiór co tydzień; a gdy odpady nie są segregowane - 20 zł. Po przetargu z początku tego roku jedyne konsorcjum firm, które w nim wystartowało zaproponowało cenę dwukrotnie wyższą - 999 zł za odbiór 1 tony odpadów. Przetarg unieważniono, wójt gminy Zielonki Bogusław Król podjął się negocjacji z 4 firmami, w efekcie których udało się uzyskać nieco korzystniejsze warunki cenowe na 5 miesięcy (do końca sierpnia 2019 r.) na odbiór odpadów zmieszanych po 637,20 zł za 1 tonę, segregowanych i wielkogabarytowych po 850 zł za 1 tonę, zielonych po 669,60 zł za 1 tonę. Przetarg na odbiór odpadów zostanie wkrótce powtórzony.

- W odpowiedzialności za finanse publiczne, z trudem przedstawiam Państwu propozycję nowych stawek – mówił na VI sesji  28 marca wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Nowe opłaty, które uchwalili radni, mające wejść w życie od 1 maja 2019 r. wynosić będą, gdy odpady są segregowane: 24 zł miesięcznie od mieszkańca za odbiór co 2 tygodnie z domów jednorodzinnych lub 32 zł od mieszkańca za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej; natomiast gdy odpady nie są segregowane za odbiór co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej - 37 zł, a za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej - 45 zł od mieszkańca.

- System odpadów po stronie wydatków i dochodów powinien się bilansować, w tym roku na poziomie 7 025 703 zł, w budżecie brakuje więc ok. 2,5 mln zł na ten cel, stąd konieczność podniesienia stawek opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Brak uchwalenia bilansujących system stawek groziłby drastycznym zmniejszeniem zdolności kredytowej gminy, co jest konieczne do sfinansowania niezbędnych dla mieszkańców inwestycji (w tym m.in. budowy szkoły w Przybysławicach); skutkowałby koniecznością ograniczenia przewidzianych do realizacji inwestycji – argumentowano na sesji. Radni w długiej dyskusji wskazywali też konieczność opracowania odgórnego planu działania, mającego na celu zmniejszenie strumienia odpadów, tak by przeciwdziałać dalszemu wzrostowi stawek.

Według deklaracji na terenie gminy Zielonki 22 920 mieszkańców wytwarza odpady, z czego 898 mieszkańców deklaruje brak segregacji. Z danych zebranych przez gminę wynika, iż ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców stale wzrasta: w 2011 r. statystyczny mieszkaniec oddał 217,24 kg śmieci; w 2015 r. 274,26 kg śmieci; a w 2018 r. już 384 kg odpadów - przy czym coraz lepiej segregujemy odpady.  W 2018 roku zebraliśmy w gminie Zielonki łącznie 8.809 ton odpadów, w tym zmieszanych 5.302 tony, segregowanych 2.591 ton (w tym wielkogabarytowych 479 ton), zielonych 916 ton. Każdy mieszkaniec gminy wytworzył więc 384 kg odpadów w ciągu jednego roku, czyli ponad 1 kg odpadów dziennie.

wykres odpady20 grudnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze jak również z 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”. Do dnia otwarcia przetargu – 4 lutego 2019 r. – jedyną ofertę złożyło konsorcjum złożone z trzech firm, odbierających aktualnie odpady z terenu gminy. Kwota jest dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. Przetarg został unieważniony 22 lutego 2019 r. Podjęto negocjacje z firmami. Gmina ogłosi nowy przetarg.
Ofertę złożyło konsorcjum wykonawców: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak 28-340 Sędziszów, Os. Sady 20/2 (partner konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków (partner konsorcjum), które zaproponowało cenę za jedną tonę odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych w wysokości 999 zł brutto.
Poprzednie postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów przeprowadzono zaledwie rok wcześniej (przełom 2017 r. i 2018 r.) i podzielono na 3 części. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, jaką zaproponowała jedyna startująca w przetargu w 2017 r. firma MPGO Sp. z o.o. opiewała na 496,80 zł brutto za tonę. Do dwóch kolejnych części przetargu – na odbiór odpadów segregowanych i odbiór odpadów zielonych – za pierwszym razem nie zgłosił się żaden wykonawca. Wykonawców wyłoniono w kolejnych postępowaniach przetargowych, po których odbiór odpadów segregowanych na terenie gminy Zielonki w 2018 r. wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” z Sędziszowa za cenę 490 zł brutto za 1 tonę; a odbiór odpadów ulegających biodegradacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski za cenę 699,84 zł brutto sprzed posesji i 496,8 zł brutto z PSZOK za 1 tonę.
Wymienione trzy firmy startowały w najnowszym przetargu jako konsorcjum i jedyny oferent. Kwota, jaką gmina Zielonki zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia od 1.04.2019 r. do 30.09.2019 r. wynosi 6 487 597,40 zł brutto. Biorąc pod uwagę tonaż odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki i zaproponowaną przez konsorcjum trzech firm cenę za 1 tonę odpadów w wysokości 999 zł brutto, na realizację zamówienia gmina Zielonki musiałaby przeznaczyć 12 917 070 zł brutto. Dwukrotny wzrost ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę nie może pozostać bez wpływu na stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobieraną od mieszkańców gminy – bowiem założeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest, iż system się bilansuje. Wójt gminy Zielonki zadecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego i podjął się rozmów z wykonawcami. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
435503