PE 120 BiotainerMUrząd Gminy Zielonki informuje, że 01.06.2018 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków na odbiór odpadów biodegradowalnych zarówno z obu punktów PSZOK w Zielonkach i Węgrzcach, jak i sprzed posesji. Odbiór dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarzy. Selektywnie zebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą raz w miesiącu według harmonogramu, który w najbliższym czasie zostanie podany do wiadomości.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji

worek zieloneUstawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od czerwca 2019 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Od 1 czerwca  obowiązuje limit 30 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy.  Możliwy jest odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji z brązowych pojemników o pojemności 120 l i 240 l. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy Zielonki. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
435501