W związku z wypadającym w dniu 15 sierpnia 2013 r. (III czwartek miesiąca) Świętem, odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników plastikowych w miejscowości Bibice ulice: Warszawska, Galicyjska, Słoneczna, Widokowa, Orzechowa, Parkowa, Krakowska, Trzecia Góra, Górzysta, Kwiatowa, Spacerowa, Kościelna, Wierzbowa, Nad Potokiem, Kościuszki, Rynek, Szkolna, Krótka, Łąkowa, Bławatkowa, Kasztanowa, Na Czekaj, Sosnowa, Rezerwistów, Leśna, Zagaje, Mokra, Akacjowa, Źródlana, Zarzecze, Brzozowa, Sosnowa, Dworska, Ogrodowa, Olszynowa, Sadowa, Wrzosowa, Zbożowa, Lipowa, Sportowa, Jurajskie Wzgórze, Jagodowa, Jaśminowa, Wiśniowa, Bukowa, Graniczna, Niezapominajek, Leszczynowa, Kwiaty Polne odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2013 r. (sobota).

W miejscowościach, w których zakończono już wydawanie informacji z indywidualnym numerem konta i wyliczeniem wysokości opłaty, druki będą one dostarczane do Państwa domów przez pracowników Urzędu Gminy do 26 lipca w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w sobotę 20 lipca. Numery rachunków można też odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki, w Referacie Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu. Po 26 lipca indywidualne numery kont wraz z wyliczeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostaną Państwu wysłane pocztą. Przypominamy, że pierwszy termin płatności upływa 15 sierpnia 2013 r.

Od 11 do 17 lipca będzie można odbierać książeczki opłat za odbiór odpadów z indywidualnymi numerami kont. Mieszkańcy poszczególnych sołectw będą się po nie zgłaszać w określony poniżej dzień od godz. 18.00-21.00. Plan dystrybucji rachunków dostępny jest w rozwinięciu wiadomości.Po odbiór rachunków zgodnie z podanym harmonogramem prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy etc.).

Czytaj więcej: Dystrybucja rachunków bankowych za odbiór odpadów - harmonogram

W związku z opóźnieniami w dostawie worków do segregacji odpadów informujemy, że takie worki  dostarcza do nieruchomości firma MPGO, ale można je również otrzymać w Urzędzie Gminy Referat Gospodarki Komunalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 116, III budynek) lub w soboty od 12.00 do 17.00 w miejscach dwóch mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów: na granicy Zielonek z Trojanowicami obok sklepu Lewiatan oraz w Węgrzcach na terenie przy boisku sportowym. Istnieje również możliwość przez pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu wystawienia odpadów segregowanych we własnych workach.
Również opóźniony jest termin dostawy przez firmę MPGO pojemników na odpady komunalne do dzierżawy. W związku z powyższym w najbliższą sobotę 6 lipca będzie możliwość odbioru pojemników w ww. mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Istnieje również możliwość przez pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu wystawienia odpadów zmieszanych we własnych workach.
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Rozstrzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Zielonki. Od lipca 2013 roku segregujący odpady zapłacą nie 10 zł jak zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Wykonawca usługi – firma wybrana w przetargu Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków Sp.z o.o. - zaoferowała niższe ceny odbioru odpadów od szacowanych, zatem uchwalona w grudniu 2012 r. stawka została obniżona z 10 zł od osoby na 8 zł od osoby za miesiąc dla osób, które zadeklarowały, iż będą segregować swoje odpady. Bez zmian pozostawiono stawkę w wysokości 15 zł dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów. Radni podjęli uchwały w tej sprawie 23 maja 2013 r. Przypominamy o tym, iż opłatę za gospodarowanie odpadami w odpowiedniej wysokości (liczba osób x 8 zł lub x 15 zł) będzie należało wpłacać co miesiąc na odpowiednie konto do 15 dnia kolejnego miesiąca; można też wnieść opłatę z góry - za trzy miesiące lub dłuższy okres

Szanowni Państwo, informujemy że 15 marca 2013 roku minął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tych mieszkańców, którzy jeszcze nie wypełnili i nie złożyli deklaracji bardzo prosimy o niezwłoczne dokonanie tego obowiązku i dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Zielonki - pocztą lub osobiście. W pierwszym kwartale 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał druk deklaracji, w której powinien wskazać m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki opłata została uchwalona w wysokości 10 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady są segregowane) lub 15 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady nie są segregowane). Z opłaty zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli pierwsze i drugie dziecko jest również do 18 roku życia. Druk deklaracji dostępny jest też na tej stronie internetowej w zakładce: wzory, deklaracje.

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

szambo

punkty odbioru

edukacja ekologiczna

kas logo

Mapa zanieczyszczeń powietrza

zielonki zielona

Statystyki

Odsłon artykułów:
235218