Rozstrzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Zielonki. Od lipca 2013 roku segregujący odpady zapłacą nie 10 zł jak zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Wykonawca usługi – firma wybrana w przetargu Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków Sp.z o.o. - zaoferowała niższe ceny odbioru odpadów od szacowanych, zatem uchwalona w grudniu 2012 r. stawka została obniżona z 10 zł od osoby na 8 zł od osoby za miesiąc dla osób, które zadeklarowały, iż będą segregować swoje odpady. Bez zmian pozostawiono stawkę w wysokości 15 zł dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów. Radni podjęli uchwały w tej sprawie 23 maja 2013 r. Przypominamy o tym, iż opłatę za gospodarowanie odpadami w odpowiedniej wysokości (liczba osób x 8 zł lub x 15 zł) będzie należało wpłacać co miesiąc na odpowiednie konto do 15 dnia kolejnego miesiąca; można też wnieść opłatę z góry - za trzy miesiące lub dłuższy okres

Szanowni Państwo, informujemy że 15 marca 2013 roku minął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tych mieszkańców, którzy jeszcze nie wypełnili i nie złożyli deklaracji bardzo prosimy o niezwłoczne dokonanie tego obowiązku i dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Zielonki - pocztą lub osobiście. W pierwszym kwartale 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał druk deklaracji, w której powinien wskazać m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki opłata została uchwalona w wysokości 10 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady są segregowane) lub 15 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady nie są segregowane). Z opłaty zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli pierwsze i drugie dziecko jest również do 18 roku życia. Druk deklaracji dostępny jest też na tej stronie internetowej w zakładce: wzory, deklaracje.

Informacja dla mieszkańców będących klientami Podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych, dotycząca selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” na terenie Gminy Zielonki w 2013 r. Odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, makulatura) należy gromadzić w specjalnych workach udostępnianych przez Firmę, z którą Mieszkańcy posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych. Worki z posegregowanymi odpadami należy w dniu odbioru wystawić przed posesję lub w miejsce łatwo dostępne dla transportu samochodowego do godz. 6:30 rano. W roku 2013, selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu w następujących terminach wskazanych przez Przedsiębiorcę, z którym Mieszkańcy posiadają podpisane indywidualne umowy: SLEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY ZIELONKI W 2013 ROKU”

Czytaj więcej: Informacja o segregacji odpadów w 2013 roku

Wójt Gminy Zielonki zaprasza wszystkich przedstawicieli firm świadczących usługi wywozu odpadów komunalnych terenu gminy Zielonki, na spotkanie poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami. Spotkanie odbędzie się dnia 18.01.2013 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087- Zielonki.

Szanowni Państwo, znamy już wyniki anonimowych ankiet przeprowadzonych na terenie naszej gminy. Wiemy, że większość ankietowanych zagospodarowaniem odpadów zajmuje się samodzielnie (ponad 91 proc.), najczęściej posiadają jeden pojemnik na odpady (93 proc.) o pojemności 120 litrów (67 proc. ), wywożony dwa razy w miesiącu (54,7 proc.). Metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów, którą wybrali mieszkańcy – choć niewielką przewagą głosów - to stawka od osoby.

Czytaj więcej: Wyniki ankiety dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy Zielonki.

Właśnie trafiła do Państwa domów anonimowa ankieta, w której chcemy zapytać o Państwa opinie dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Ankietę można wypełnić w formie papierowej lub wersji on-line. Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie, bowiem dotyczy ona każdego z nas – mieszkańców i przedsiębiorców. Przypominamy, że już wkrótce system odbioru odpadów się zmieni - nowa ustawa parlamentu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę do podjęcia do końca 2012 roku uchwał, na podstawie których nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

Elektroniczną wersję ankiety można wypełnić wchodząc do niej przez baner zamieszczony obok po prawej stronie. Do wypełnienia ankiety on-line niezbędny jest kod, który znajdziecie Państwo na ostatniej stronie swojej papierowej ankiety (dolny lewy róg). Zabezpieczenie zastosowano po to, by ankietę wypełnili tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

szambo

punkty odbioru

edukacja ekologiczna

kas logo

Mapa zanieczyszczeń powietrza

zielonki zielona

Statystyki

Odsłon artykułów:
219960