Informacja dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

Referat Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki informuje, że zmieniły się firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, oraz odpadów  segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier). W sytuacji, kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z nowym wykonawcą, aby uzgodnić dostęp na teren wspólnoty, wiat lub altan śmietnikowych, w taki sposób, aby możliwe było skuteczne odebranie odpadów.

W przypadku obioru odpadów zmieszanych nowym wykonawcą zostało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., tel.12 3400421, 601 632 507.
Odbiorem odpadów segregowanych zajmuję się natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “MIKI” Mieczysław Jakubowski tel. 12 2675798, mail: zielonki@miki.krakow.pl

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku dostępu do altanek, nie będzie możliwości odebrania odpadów w wyznaczonym terminie zgodnym z harmonogramem, a co za tym idzie, nie będzie podstaw do złożenia reklamacji.