Informacja o zmianie wykonawcy odbierającego odpady zmieszane od 3 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca. Z Wiesławem Strachem, prezesem firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę 17 grudnia. Umowa będzie obowiązywać przez cały 2022 rok. Firma zaproponowała cenę 5 033 831,13 zł za tę usługę. W związku ze zmianą wykonawcy częstotliwość odbioru nie ulegnie zmianie. Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki wprowadza firmę w teren.

Reklamacje w przypadku braku odbioru odpadów zmieszanych należy zgłaszać do 48 godzin do siedziby Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach tel. 34 365 91 17 lub do Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki tel. 12 285 08 50 wew. 313, 312, 311.
Pojemniki mieszkańcy kupują na własność lub dzierżawią na podstawie umowy dzierżawy z firmą MPGO, która zostawi je na dotychczasowych zasadach. Nowy wykonawca również dysponuje pojemnikami do wydzierżawienia. Przypominamy, że pojemnik musi być opisany przez właściciela – konieczna jest czytelna informacja o przynależności do konkretnej nieruchomości (ulica, numer domu i lokalu).