Jak mogę zapłacić za odpady??

Każdy mieszkaniec ma przydzielony swój indywidualny numer konta do opłaty odpadów. Jeżeli w jakiś sposób nie masz możliwości opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przydzielony numer konta, możesz wpłacić na ogólny dedykowany do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty można dokonywać przelewem, w każdej placówce Santander Bank Polska S.A oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A bez prowizji.

Opłaty za odpady komunalne:
Nr konta: 94 1910 1048 2116 4400 4026 0051
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa