Jestem nowym mieszkańcem gminy. Co mam zrobić aby odpady były ode mnie odbierane??

Jeśli zamieszkałeś na terenie gminy Zielonki i chcesz mieć odbierane odpady sprzed posesji w pierwszej kolejności należy zgłosić się do Urzędu Gminy Zielonki w celu złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można pobrać ze strony www.eko.zielonki.pl,  osobiście w budynku nr III w Referacie Niskiej Emisji i Odpadów lub przesłać za pośrednictwem e-PUAP. Na podstawie złożonej deklaracji otrzymasz zawiadomienie o nadanym indywidualnym numerze konta ,wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kartę dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

Jest powszechny obowiązek segregacji na 5 frakcji a więc musisz zakupić pojemnik na odpady zmieszane w kolorze czarnym, na plastik, papier, szkło pierwszy raz musisz pobrać worki w Urzędzie Gminy Zielonki a w kolejnych miesiącach firma odbierająca odpady będzie zostawiała worki w zamian. Odpady biodegradowalne masz dwie opcje albo kompostujesz bioodpady zagospodarowując je na własnym terenie i dzięki temu masz obniżoną opłatę o 3 zł od osoby  albo kupujesz pojemnik na bioodpady w kolorze brązowym z rusztem i otworami wentylacyjnymi i będziesz miał odbiór bioodpadów sprzed posesji.

Harmonogramy odbioru odpadów znajdują się na stronie www.eko.zielonki. pl w zakładce HARMONOGRAMY.

Odpady zmieszane- co 2 tygodnie, odpady segregowane raz w miesiącu, odpady biodegradowalne co 2 tygodnie.