Kontakt

Urząd Gminy Zielonki
ul.Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Kierownik Referatu Niskiej Emisji i Odpadów
Anna Węgrzyn
tel: 12 285 08 50 wew. 317

Gospodarka Odpadami
Dominika Massalska
tel. 12 285 08 50 wew. 312
Elżbieta Pilszak
tel. 12 285 08 50 wew. 313
Monika Kowalczyk
tel. 12 285 08 50 wew. 311

Ochrona Powietrza
Ewelina Kucharska
tel: 12 285 08 50 wew. 316
Magdalena Garus
tel: 12 285 08 50 wew. 314
Główny Ekodoradca Grzegorz Pikul
tel: 12 285 08 50 wew. 315

Podatki i Dochody
Ola Drozdzowska (opłaty, zaległości)
tel: 12 285 08 50 wew. 231