Kontakt

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Małgorzata Fordymacka
tel: 12 285 08 50 wew. 600

Paweł Ptak
tel. 12 285 08 50 wew. 605