Minął termin wymiany „kopciucha”

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają  jeszcze „kopciucha” że termin ich wymiany minął. Do 30 kwietnia 2024 roku należało wymienić kotły pozaklasowe i kotły poniżej 3. klasy oraz kominki , które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%. Do 31 grudnia 2026 roku należy wymienić kotły 3. i 4. klasy.

W związku z tym po terminie 30 kwietnia jeżeli ktoś nadal będzie użytkował „kopciucha” będzie karany mandatem do 500 zł lub wnioskiem do sądu o nałożenie kary grzywny do 5 000,00 zł. Jeżeli ktoś posiada jeszcze takiego „kopciucha” prosimy o kontakt z Ekodoradcami, którzy pomogą przy uzyskaniu dofinansowania do wymiany pieca. Zachęcamy do kontaktu Referat Niskiej Emisji i Odpadów tel: 12 285 08 50 wew. 315 i 317.